en-USsv-SEda-DKnb-NO
Du är här:   About NFKL
  |  Logga in

Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH NFKL

NFKL Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av NFKL.

NFKL webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av NFKL webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

NFKL förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för NFKL.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

NFKL webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av NFKL och NFKL är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. NFKL är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. NFKL erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att NFKL sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av NFKL webbplats, bekräftar och garanterar du NFKL att du inte kommer att använda NFKL på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda NFKL webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta NFKL eller förstöra andra användares besök/arbete med NFKL webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom NFKL webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

NFKL webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

NFKL har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller NFKL sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. NFKL förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

NFKL förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. NFKL varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger NFKL sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på NFKL vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med NFKL.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM NFKL WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. NFKL FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I NFKL WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I NFKL WEBBPLATS.

KONTAKT: bengtmalmgren@telia.com

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

NFKL förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till NFKL webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på NFKL webbplats är: Copyright 2010 by NFKL och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles NFKL Copyright 2010 by NFKL